zoekwoord optimalisatie

Voor uw website heeft u ooit eens teksten geschreven, maar u bent er niet van overtuigd dat deze teksten vindbaar of overtuigend genoeg zijn. Laat een expert deze teksten eens onder de loep nemen.

Content is misschien wel de belangrijkste factor bij zoekmachine optimalisatie. Een zoekmachine is erop gericht te voorzien in de informatiebehoefte van de ‘zoeker’. Hoe vollediger en relevanter de content op een webpagina, hoe hoger de zoekmachine deze pagina zal waarderen. Waardering die uitgedrukt wordt in een hogere positie in de zoekresultaten.

Om te bepalen of een webpagina relevant is voor een zoekopdracht kijkt de zoekmachine onder andere naar de aanwezigheid van ‘keywords’ op de webpagina en de ‘keyworddensity’ (zoekwoorddichtheid) op deze pagina. Het is echter naïef om te denken dat het toevoegen van zoveel mogelijk zoekwoorden (‘keywordstuffing”) veel zin heeft.

Er zijn bepaalde richtlijnen voor de ‘keyworddensity’ van teksten. Daarnaast moet er altijd een goede balans zijn tussen ‘keyworddensity’ en de leesbaarheid van teksten.

H1 ,H2 EN H3 - KOPPEN EN ZOEKWOORDEN

Net als bij het schrijven van verslagen is het van belang de webpagina op te delen in hoofdstukken en paragrafen. Waarbij een hoofdstuk een H1-tag, een paragraaf een H2-tag en een subparagraaf een H3-tag krijgt. Hierdoor krijgen bezoekers en zoekmachines een duidelijker beeld van de pagina. Dit vergroot de leesbaarheid en de vindbaarheid van uw webpagina.

Vindbaarheid en leesbaarheid zijn twee factoren die hand in hand moeten gaan. Een te grote focus op vindbaarheid zal de leesbaarheid schaden, waardoor bezoekers alsnog uw website zullen verlaten. Daarnaast hebben SEO teksten vaak ook een persuasieve functie.

Kies voor de uitgebalanceerde teksten voor Adwrite!